Collecte 4 juni

Stichting SOS zeevarenden.

Zeevarenden uit o.a. de Filipijnen, Indonesië, Oekraïne, Rusland en andere (lage-lonen-)landen worden uitgenodigd om in het Zeemanshuis te Moerdijk te recreëren, telefoonkaarten te krijgen en anderen te ontmoeten.

Niet alle varensgasten kunnen of mogen naar het Zeemanshuis gaan. Zij worden aan boord-in hun werkomgeving bezocht om diaconale en pastorale hulp te bieden, want dat is het doel van de Stichting. Zo werden in december tassen met warme mutsen, wanten en goede lectuur waaronder Bijbels in hun eigen taal, uitgedeeld. Rond Pasen werden er zakjes chocolade eitjes uitgedeeld met het Bijbelgedeelte: 1 Kor 15 : 3 – 7. Zover van huis en dan toch mensen ontmoeten die meer dan een luisterend oor bieden.

Ds. Willem-Jan Ester is voor 0,5 fte in dienst als pastor van de Stichting. Omdat de Stichting geen andere inkomstenbron heeft, is ze geheel aangewezen op giften van kerkelijke gemeenten, bedrijven en particulieren. Helaas blijven de inkomsten tot nu toe achter om dit belangrijke en dankbare werk te kunnen blijven doen.

In de kerk kun je geven tijdens de collecte of je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0001009395 tnv Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid o.v.v. "SOS zeevarenden".

Je kunt ook de Givt - app gebruiken

  • via onderstaande QR-code of via de app zelf
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan
  • je kunt voor dit doel geven tot vrijdag 18.00. Daarna wordt het doel voor de volgende zondag gekoppeld.

 

 

Kerkdiensten

JUN
11

JUN
11
11-06-2023 16:30 - 17:00
16.30 Kleine viering avondmaal

JUN
18
18-06-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

JUN
18
18-06-2023 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.