Collecte 19 maart

CNAP - Christelijk Noodfonds Apeldoorn

In het Noodfonds neemt een groeiend aantal kerken en geloofsgemeenschappen deel. Daarmee geven zij in praktische zin en eensgezind vorm aan hun diaconale opdracht. Bij vragen om hulp wordt er gekeken of er vanuit de achtergrond van de aanvrager hulp vanuit bij een bepaalde kerk kan worden geboden. Verder werkt het Noodfonds nauw samen met maatschappelijke instanties als de Voedselbank, Kledingbank en Dorcas maar ook met diverse hulpverlenende organisaties.

Geven

In de kerk wordt tijdens de dienst gecollecteerd. Je kunt je bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL92INGB0001009395 tnv Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid o.v.v. "CNAP".

of je kunt de Givt-app gebruiken

  • via onderstaande QR-code of via de app zelf
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan
  • je kunt voor dit doel geven tot vrijdag 18.00. Daarna wordt het doel voor de volgende zondag gekoppeld

 

 

Kerkdiensten

MRT
26
26-03-2023 10:00 - 11:00
10.00 student Van der Linden

MRT
26
26-03-2023 17:00 - 18:30
17.00 Middagdiensten NGK/GKv/CGK

APR
2
02-04-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Lieuwe de Jong - Avondmaal

APR
2
02-04-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.