Collecte 26 mei

Activiteiten senioren eigen gemeente

De opbrengst is bestemd voor de kosten die worden gemaakt voor het organiseren van:

  • Seniorenmiddagen
  • Kerstviering
  • Paasviering
  • Senioren uitje
  • Kerst- en andere attenties

 

Geven

In de kerk kun je geven tijdens de collecte of je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0001009395 t.n.v. Chr. Geref. Kerk Apeldoorn-Zuid o.v.v. "Senioren¨.

Je kunt ook de Givt-app gebruiken:

  • via onderstaande QR-code of
  • via de app zelf - na het intoetsen van het bedrag zoek je bij kerken de Samuelkerk - de app vertelt dan hoe je verder kunt gaan.
  • Op vrijdag na 18.00 uur worden de giften via Givt gekoppeld aan het goede doel voor de komende zondag.

 

 

Kerkdiensten

JUN
2

JUN
2
02-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
9

JUN
9
09-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.