Liturgie Zondag 19 maart 2023

Mededelingen en welkom


lied: Opwekking 715, Wat houd ik van uw huis

Stilgebed 

Votum & Groet 

lied: Opwekking 640 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen 

Richtlijnen voor ons leven 

lied:  Opwekking 689, Spreek o Here

gebed om Gods Geest bij het openen van de bijbel

kindermoment & kinderlied (Projectlied)

We lezen Lucas 4: 1-13, door Rhihu Suh

lied:  Opwekking 176 - U bent mijn schuilplaats, Heer 

verkondiging:  een spectaculaire entree!

antwoordlied: Opwekking 411 - Geprezen zij de Here   

gebeden en collecten 

slotlied Opwekking 710 - Zegen mij 

zegen en Amenlied van Sela 

 

Kerkdiensten

MRT
26
26-03-2023 10:00 - 11:00
10.00 student Van der Linden

MRT
26
26-03-2023 17:00 - 18:30
17.00 Middagdiensten NGK/GKv/CGK

APR
2
02-04-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Lieuwe de Jong - Avondmaal

APR
2
02-04-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.