Liturgie morgendienst 20 september

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied Psalm 111: vers 1 en 2 (DNP)

Stil gebed

Votum

Lied Gezang 341: vers 3

Gods geboden – Rom. 12,9-22 en samenvatting van de wet Matt. 22:37-40

Lied Gezang 473: 1, 7 en 8 (Neem mijn leven laat het Heer)

Moment voor de kinderen

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Romeinen 12:1-8 focus op vers 1

 

Preek deel 1

 

Luisterlied Opwekking 648 Levende offers

 

Preek deel 2

 

Lied Psalm 133: vers 1 en 2 (DNP)

(OLV ds. Drayer) Lezen aangepaste formulier

Beantwoording van de vragen en oproep aan de gemeente

Psalm 134: vers 1 en 2 (DNP)

Gebed

Zingende Gezegend lied 221: 2,3 en 4 (Zie allen die hier voor U staan)

Dankgebeden en voorbeden door br. Hans Stomphorst

Slotzang Opwekking 136

Zegenbede

Opwekking 456: vers 3

 

Liturgie middagdienst

Wegens corona maatregelen is er voorlopig nog geen middagdienst

 

Kerkdiensten

SEP
27
27-09-2020
Kerkdiensten

OCT
4
04-10-2020
Kerkdiensten

OCT
11
11-10-2020
Kerkdiensten

OCT
18
18-10-2020
Kerkdiensten


of bekijk het
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.