Liturgie 7 april

Welkom & mededelingen

Zingen Gezang 479

Stil gebed

Votum & groet

Zingen Psalm 118 : 5, 8

Wet

Zingen Psalm 119 : 7, 12

Gebed

Schriftlezing: Lucas 24:13-35 (NBV21)

Kinderlied: "Here, maak mij uw wegen bekend" (Op toonhoogte 505)

Kindermoment:

Zingen "Laat ons Christus zien" (zonder brug/gedeelte "Waar zouden wij gaan") (Opwekking 755)

Verkondiging over Lucas 24:13-35

                Zijn jouw ogen al open?

Zingen Gezang 73

Voorereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed & voorbede

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 168 : 1, 4, 5, 6

Collecte

Zegen

Amenlied Gezang 456: 3

 

Kerkdiensten

APR
14

APR
14
14-04-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering

APR
21
21-04-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

APR
21
21-04-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.