Liturgie zondag 16 juni

Begroeting en mededelingen

Aanvangslied: Ik zal er zijn (Sela)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 93 : 1,2,3,4 (De HEER is Koning, Hij regeert altijd)

Leefregels

Zingen : Opwekking 136 : 1, 2 (Abba Vader, U alleen)

Gebed om de opening van het woord

Kindermoment

Kinderlied: ELB 422 (Als je geen liefde hebt voor elkaar)

Schriftlezingen: 1Koning 19 : 11-13
                          Filippenzen1 : 1 – 11

Zingen: Gezang 329 : 1, 2, 3 (Grote God, Gij hebt het zwijgen)

Verkondiging

Thema: Spreek Heer, uw gemeente hoort

Tekst: Deuteronomium 6 : 4

Luister, Israël: De HEER, onze God, de HEER is de enige

Zingen: Psalm 8 : 1, 3, 6 (HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven)

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging en houden collecte

Zingen: ELB 37 : 1 (Prijs de HEER met blijde galmen)

Geloofsbelijdenis

Zingen: ELB 37 : 3  (Zalig hij, die in dit leven)

Zegen:  Gezang 456 : 3 (Amen, amen, amen)

 

Kerkdiensten

JUN
23
23-06-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Leo Bil

JUN
23
23-06-2024 16:30 - 17:30
Geen Leerbijeenkomst

JUN
30
30-06-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Arjan Witzier

JUN
30


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.