Licht in de wereld

Op de internetpagina van de Franse evangelisch-gereformeerde kerken (www.unepref.com) staat een uitleg over het logo van de UNEPREF.

De gele kleur die het logo domineert, staat voor het licht dat de Kerk van Jezus Christus naar Zijn zeggen in deze wereld is. Het geeft aan hoe doordrongen deze kerken zijn van hun missionaire roeping. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van hun activiteiten, waarvoor ze ook in 2023 onze financiële ondersteuning vragen, bestaat uit projecten waarmee ze proberen zichtbaar te zijn in hun omgeving en mensen te bereiken met het Evangelie.

Lees meer: Licht in de wereld

Interkerkelijke paaszang Raadhuisplein

Paasmorgen 8.00-8.30 uur

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 9 april voor de 81ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein met het zingen van de bekende Paasliederen en een korte meditatie.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils als daad van verzet tegen de oorlog en bezetting en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn.

We willen jou graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn. Samen kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen:

‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Door de renovatie van het Marktplein is het niet mogelijk om te parkeren op het Marktplein. Ook de parkeergarage onder het Marktplein is niet open. Parkeren zal dus in de omgeving van het Marktplein moeten, bijv., Stationsstraat, Kerklaan, Paslaan of de parkeergarage Orangerie (uitgang Mariastraat).

info: Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn, tel.nr. 06-21570656

 

Wie? Wat? Waar!

Beste gemeenteleden en belangstellenden van de Samuelkerk,

Dit jaar gaan we met de kindernevendienst en Bijbelklas het veertigdagentijd project 'Wie? Wat? Waar!' van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap doen. Tijdens het kindermoment in de kerk besteden we hier aandacht aan. Ook is er een bijbehorend projectlied. Daarnaast hebben alle gezinnen met kinderen tussen de 4-12 jaar materiaal voor thuis ontvangen.

De komende weken gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag 'wie is Jezus?'. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Mocht je je verder willen verdiepen in het project, dan kan dat hier

We vertrouwen op een gezegende periode samen op weg naar Pasen!

Met vriendelijke groet,

Leiding van de kindernevendienst en Bijbelklas (Leo, Alice, Hetty, Andrea, Ilse, Renske, Alka en Martine)

 

Kerkdiensten

MRT
26
26-03-2023 10:00 - 11:00
10.00 student Van der Linden

MRT
26
26-03-2023 17:00 - 18:30
17.00 Middagdiensten NGK/GKv/CGK

APR
2
02-04-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Lieuwe de Jong - Avondmaal

APR
2
02-04-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.