Vakantiegeld Samen Delen 2022

Opbrengst

De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes. Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en grote bereidheid om te delen.

Dat de nood onder mensen hoog is, werd zeer duidelijk. Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn in totaal 1125 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar ruim 2500 mensen (waaronder ruim duizend kinderen). Er zijn ruim 1000 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe recordopbrengst opgeleverd van:

€ 191.124,=

Daar zijn we stil van! Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt is ruim 170 euro. Dat is een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen. 

Samen met de actie Apeldoorn geeft warmte, eerder dit jaar, is het enorme bedrag van bijna € 300.000,= herverdeeld in Apeldoorn. We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie en voor het geloof in samen delen! Zo'n 200 vrijwilligers zijn deze weken op pad om te zorgen dat het geld bij de mensen komt.

Vakantiegeld Samen Delen wenst je een fijne zomer!

 

Moet alles wat kan?

Toerustingsavond 29 september

Als medewerker in de zorg sta je vast wel eens stil bij de vraag hoelang blijf je iemand doorbehandelen. En als je over die vraag nadenkt, zullen onderliggende vragen wellicht bij je opkomen:

‘’Moet alles wat medisch nog kan? Dat zal niemand vinden. Maar waar ligt dan de grens? En hoe kom je tot een besluit over bijvoorbeeld wel of niet reanimeren als je ouder wordt of over een grote operatie? Staat zoiets afwijzen, niet haaks op eerbied voor het door God gegeven leven?’’

Tijdens de coronapandemie  zijn we met de neus op de feiten gedrukt dat niet alles maakbaar is en stonden we voor grote vragen en uitdagingen in de zorg.  

Op D.V. donderdag 29 september organiseert het deputaatschap pastoraat in de gezondheidszorg een toerustingsavond voor werkers in de gezondheidszorg, belangstellenden en ambtsdragers. Daar zal Paul Lieverse (66) op deze medisch-ethische vragen ingaan. Door zijn jarenlange ervaring als anesthesist en pijnarts in een ziekenhuis voor patiënten met kanker kan hij uit eigen ervaring hierover vertellen.

Meer informatie: https://cgk.nl/moet-alles-wat-kan

 

Vrijwilligers gezocht

Inloophuis voor dak- en thuislozen
Een thuis met aandacht en brood

Voor ons inloophuis De Herberg zijn we op zoek naar gastheren en gastvrouwen die willen bijdragen aan de gezelligheid en de bediening van onze gasten.

Lees meer: Vrijwilligers gezocht

Vacature CLC

CLC Boeken en Muziek is op zoek naar een

enthousiaste manager

voor onze winkel in Apeldoorn. Deze winkel in Apeldoorn is onderdeel van CLC, een wereldwijde, interkerkelijke zendingsorganisatie met boekwinkels, uitgeverijen en groothandels in meer dan 40 landen. In 1962 waren wij één van de eersten die een christelijke boekhandel begonnen in Nederland. In 1983 openden we de winkel in Apeldoorn en op dit moment zijn we naast de winkel ook actief met een webshop.

Lees meer…

 

Vormingswerk

Na een paar moeizame jaren door corona, zijn we dankbaar voor komend seizoen weer een mooi programma te kunnen aanbieden, mede dankzij de bereidwilligheid van de gevraagde docenten. We hopen op een mooie cursus onder Gods zegen.

Onderwerpen:

  • De Puriteinen, wat bewoog hen?
  • Liturgie, oefenschool van kerkelijk leven
  • Christelijke visie op armoede en onrecht en wat er aan te doen
  • De brief aan de Hebreeën
  • Kronieken, profetische geschiedschrijving
  • De vroege kerk en de schepping

De cursus kan gevolgd worden op vier locaties verdeeld over het land, waaronder Apeldoorn. De cursus is geschikt voor jong en oud. Vooropleiding is niet nodig. Meer weten en aanmelden? Kijk op https://cgk.nl/vormingscursus.

 

Kerkdiensten

JUL
3
03-07-2022 10:00 - 11:00
10.00 ds. J.J. Lof

JUL
3
03-07-2022 18:30 - 19:30
18.30 Leerbijeenkomst

JUL
10
10-07-2022 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

JUL
10
10-07-2022 18:30 - 19:30
18.30 Leerbijeenkomst


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.