Interkerkelijke paaszang Raadhuisplein

Paasmorgen 8.00-8.30 uur

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseert op zondag 9 april voor de 81ste keer een Paassamenzang op het Raadhuisplein met het zingen van de bekende Paasliederen en een korte meditatie.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke Kerken en het Leger des Heils als daad van verzet tegen de oorlog en bezetting en vanaf die tijd een traditie in Apeldoorn.

We willen jou graag uitnodigen bij deze Paaszang aanwezig te zijn. Samen kunnen we de Paasvreugde uitdragen en elkaar begroeten met de boodschap van Pasen:

‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Door de renovatie van het Marktplein is het niet mogelijk om te parkeren op het Marktplein. Ook de parkeergarage onder het Marktplein is niet open. Parkeren zal dus in de omgeving van het Marktplein moeten, bijv., Stationsstraat, Kerklaan, Paslaan of de parkeergarage Orangerie (uitgang Mariastraat).

info: Interkerkelijk comité Paaszang Apeldoorn, tel.nr. 06-21570656

 

Kerkdiensten

MRT
26
26-03-2023 10:00 - 11:00
10.00 student Van der Linden

MRT
26
26-03-2023 17:00 - 18:30
17.00 Middagdiensten NGK/GKv/CGK

APR
2
02-04-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Lieuwe de Jong - Avondmaal

APR
2
02-04-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.