Licht in de wereld

Op de internetpagina van de Franse evangelisch-gereformeerde kerken (www.unepref.com) staat een uitleg over het logo van de UNEPREF.

De gele kleur die het logo domineert, staat voor het licht dat de Kerk van Jezus Christus naar Zijn zeggen in deze wereld is. Het geeft aan hoe doordrongen deze kerken zijn van hun missionaire roeping. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel van hun activiteiten, waarvoor ze ook in 2023 onze financiële ondersteuning vragen, bestaat uit projecten waarmee ze proberen zichtbaar te zijn in hun omgeving en mensen te bereiken met het Evangelie.

Groot is hun dankbaarheid dat ze ook daadwerkelijk slagen in hun opzet. Ze bereiken mensen in hun omgeving, maar ook toeristen die maar heel tijdelijk in hun omgeving verblijven. Zo organiseert de kerk van Brouzet al twee jaar achtereen met succes het festival ‘Art et Foi’, waar christelijke kunstenaars zichzelf presenteren - compleet met geloofsgetuigenis. Komende zomer zal er naast de expositie ook een aantal concerten worden georganiseerd

Jongeren vanuit de gemeente van Lelystad hebben sinds kort heel bemoedigend contact met de jongeren van de kerk van Brouzet. Ook dit jaar zal er weer een ontmoeting zijn.

Het kinderkoor Aquarium richt zich vooral op de lokale kinderen, tijdens de tournee die rond Pasen wordt georganiseerd. Een nieuwe CD wordt uitgebracht, met liederen waarmee de koorleden op hun manier aan kinderen het Evangelie ‘vertellen’.

Zo proberen onze Franse broeders en zusters het woord van de Heer in praktijk te brengen: “Jullie zijn het licht van de wereld”. En wat is het bemoedigend om van hen ook bericht terug te ontvangen dat ze met behulp van de financiële ondersteuning vanuit Nederland ook daadwerkelijk slagen in hun opzet!

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl of op de Facebookpagina.

 

Kerkdiensten

MRT
26
26-03-2023 10:00 - 11:00
10.00 student Van der Linden

MRT
26
26-03-2023 17:00 - 18:30
17.00 Middagdiensten NGK/GKv/CGK

APR
2
02-04-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Lieuwe de Jong - Avondmaal

APR
2
02-04-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.