Middagbijeenkomsten

Van oorsprong staat in de middagdienst het leren centraal. In de loop van de tijd is de middagdienst echter steeds meer op de morgendienst gaan lijken. Omdat leren geen eenrichtingsverkeer is en evenmin alleen theorie, zijn we in 2021 begonnen met een andere vorm voor de middagdienst. Hierin is ruimte voor actief leren, o.a. door interactie. Een belangrijk aspect is wat 'de leer' betekent voor je leven van elke dag.

Concreet

We houden laagdrempelige bijeenkomsten met een korte kernachtige inleiding waarover doorgesproken kan worden, omringd met passende liederen. Om de bijeenkomsten goed tot hun recht te laten komen, hebben we ervoor gekozen om een aantal broeders en zusters uit de gemeente te vragen zo nu en dan een bijeenkomst voor te bereiden en te leiden. Uiteraard wordt daarbij gelet op de gaven die de broeders en zusters hiervoor hebben. Ook vragen we jeugdgroepen, bijbel- en gesprekskringen om een keer een bijeenkomst voor te bereiden. We willen graag met elkaar, jong en oud, leren wat de bijbel ons te zeggen heeft en wat het geloof voor ons kan betekenen. Ook doen we een beroep op muzikaal talent in de gemeente om de zang te begeleiden.

Met deze opzet zijn de zondagmiddagbijeenkomsten officieel geen kerkdiensten meer. Dit doet aan de waarde van de bijeenkomsten echter niets af.

Naast deze leerbijeenkomsten houden we tussendoor ook zangbijeenkomsten waarmee bijvoorbeeld een thema dat in de weken daarvoor aan de orde is geweest zingend afgesloten kan worden. Ook is er op de laatste zondag van de maand vaak geen leerbijeenkomst, dan zijn er gezamenlijke diensten met andere kerken in Apeldoorn. Je kunt de informatie hierover terugvinden in de dienstenkalender.

Thema’s

In de leerbijeenkomsten kunnen diverse thema’s behandeld worden. We vinden het wel belangrijk om vooral aandacht te geven aan de kernzaken van het geloof. We zijn dan ook begonnen met bijeenkomsten over de doop en het avondmaal. Ook komen bijvoorbeeld de tien geboden - Gods richtlijnen voor ons leven - en het gebed aan bod.

 

Kerkdiensten

JUL
21
21-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Hans Drayer

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.