Liturgie zondag 14 juli 2024

Opw. 167: 1, 2 Samen in de Naam van Jezus…

Stil gebed

Votum en groet

Opw. 167: 3 Prijst de Heer, de weg is open

Gods richtlijnen

Psalm 19: 3, 4, 5 DNP  Volkomen is Gods wet

Gebed

Voor de kinderen

Kinderlied EL 420  Als je bidt zal Hij je geven…

Kinderen naar Kindernevendienst

Verkondiging

Deel 1

Schriftlezing: Lucas 3: 21,22a; 4:1-13

Psalm 17 vers 2, 3, 4 DNP  Gehoorzaam ben ik aan uw woord

Deel 2

Schriftlezing: Lucas 4, vers 15-21

Opw. 520  Wees mijn verlangen….

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Kinderen komen terug

Geloofsbelijdenis

SB 20: 1, 2, 3  Is God de Heer maar voor mij…

Zegen
3 x amen

 

Kerkdiensten

JUL
21
21-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Hans Drayer

JUL
28
28-07-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

AUG
4
04-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher

AUG
11
11-08-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Marnix Visscher


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.