Liturgie zondag 26 november 2023

We gedenken deze zondag de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. In de preek hebben we het over de laatste dag – de dag dat Jezus zijn koningschap van deze wereld zal gaan uitoefenen. Lees meer...
 
Welkom en mededelingen
 
Zingen: Opwekking 123 – Groot is uw trouw o Heer
 
Stil gebed
Woord van vertrouwen en groet
 
Zingen (in wisselzang): Gezang 299: 1, 2, 3 en 10 – Voor alle heiligen in heerlijkheid
 
Uitleg deze zondag voor de kinderen 
We luisteren naar het lied: Vandaag, een bemoediging (gezongen door de Pijlerband)
 
Gedenken: 
Kaarsen voor onze eigen overleden gemeenteleden
Kaarsen voor geliefden, naasten en vrienden
 
Zingen: Opwekking 770 – Ik zal er zijn

Gebed bij het openen van de bijbel om de verlichting met Gods Geest
 
Kindermoment
Kinderlied: Ik was hongerig, en jij gaf Mij te eten
 
Lezen Mattheüs 25:31-46
 
Verkondiging over Matth. 25:31-46
 
Zingen: Gezang 120: 1, 2 en 4
 
Woord voor onderweg
 
Zingen: Psalm 112: 1, 2 en  3

Dankgebed
 
Collecte
 
Slotlied: Opwekking 378 – Ik wil jou van harte dienen
 
Zegen
Amenlied (Sela)

 

Kerkdiensten

DEC
3

DEC
3
03-12-2023 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

DEC
10
10-12-2023 10:00 - 11:00
10.00 ds. Jan Markus - Avondmaal

DEC
10
10-12-2023 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering avondmaal


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.