Met Petrus op weg naar Pasen

Project Kindernevendienst en Bijbelklas

Voor de kinderen van de Kindernevendienst en Bijbelklas zijn er zeven zondagen met één verhaallijn. We gaan samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn.

Voor in de kerk is er een zevenluik: Elke zondag wordt een nieuw luik aan het vorige luik gekoppeld. Zo groeit het verhaal van Petrus die, met vallen en opstaan, Jezus volgt.

Voor thuis is er een kleine zevenluik. Met dit zevenluik voor gezinnen groeit het verhaal van Petrus die, met vallen en opstaan, Jezus volgt.

Zondag 19 februari staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.

 

Kerkdiensten

APR
14

APR
14
14-04-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering

APR
21
21-04-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Gé Drayer

APR
21
21-04-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.