Geld maakt gelukkig

Kerk-zijn in Frankrijk

Het lijkt een leugen, de kop van dit artikel: het spreekwoord is toch dat geld niet gelukkig maakt.

Nu is het niet helemaal een leugen. Het spreekwoord gaat inderdaad op - maar let wel: vanaf een bepaalde grens; als je genoeg hebt om fatsoenlijk te kunnen leven. Het blijkt in Nederland zo te zijn dat bij een inkomen van rond de € 70.000,- meer geld inderdaad niet gelukkig(er) maakt.

Dat zegt natuurlijk allereerst alles over het welvaartsniveau dat we in Nederland kennen en kennelijk ook gewend zijn geraakt. Het zegt ook alles over de Franse kerken van de UNEPREF die de SSGKF financieel ondersteunt. Als je ziet hoe intens dankbaar een gemeente daar is met een bijdrage van - zeg - € 1.500,- die ze vanuit Nederland krijgt, bijvoorbeeld voor een missionair project of een noodzakelijke opknapbeurt, dan merk je dat je eigenlijk geen idee hebt van de omstandigheden van broeders en zusters daar.

Geld maakt (hen) wel degelijk gelukkig. In financieel opzicht, want ze kunnen met financiële steun vanuit Nederland vorm geven aan wat zij zien als hun missionaire roeping: in hun eigen omgeving levende brieven van Jezus Christus zijn, vertellen van Hem, laten zien dat het leven met Hem goed is.

Maar hun geluk is meer dan alleen financieel. De financiële steun vanuit Nederland is voor hen ook een geestelijke bemoediging. Dat mag blijken uit deze reactie: “De Heer laat ons zien dat Hij ons niet vergeet. Want hoe is het mogelijk dat zo’n grote kerk als die in Lelystad omkijkt naar zo’n kleine gemeenschap in Brouzet?”

Bezoek met dit in uw achterhoofd eens een Franse kerkdienst als u in Frankrijk op vakantie bent - en ontdek dat de bemoediging wederzijds is.

De SSGKF op haar beurt gaat graag ook mede namens u in 2024 met liefde door met deze vorm van bemoediging. Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl of op onze Facebookpagina.

 

Kerkdiensten

JUN
23
23-06-2024 10:00 - 11:00
10.00 br. Leo Bil

JUN
23
23-06-2024 16:30 - 17:30
Geen Leerbijeenkomst

JUN
30
30-06-2024 10:00 - 11:00
10.00 ds. Arjan Witzier

JUN
30


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.