Samenwerking

Binnen de CGK zijn gemeenten zelfstandig. Dat wil niet zeggen dat we geen dingen samen kunnen doen. Dat doen we zowel binnen het kerkverband, als met verschillende andere kerken binnen Apeldoorn.

Allereerst werken we samen met de andere CGK-kerken in Apeldoorn, de Barnabaskerk en de Andreaskerk. Sinds een paar jaar is daar de ICF bijgekomen. We hebben soms gezamenlijke diensten en er is enkele keren per jaar overleg over alles wat de kerken gezamenlijk aangaat. Ook worden er samen middagen voor ouderen georganiseerd. Daarnaast heeft de Samuelkerk een aantal diensten per jaar gezamenlijk met de Nederlands Gereformeerde Tabernakelkerk. Deze ligt bij ons in de buurt (ook in Apeldoorn-Zuid) en ook qua geloofsbeleving herkennen we ons in elkaar. Ook werken we samen met de Voorhof en de Koningshof, de beide Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Apeldoorn.

Al deze kerken hebben - in wisselende samenstelling - soms gezamenlijke diensten en activiteiten voor ouderen of juist voor jongeren. Daarnaast trekken ze waar mogelijk samen op, met name bij diaconale of missionaire activiteiten. Denk hierbij aan Stichting Present, de oprichting van de ICF en het CNAP.

Ook in breder verband zoeken de Apeldoornse kerken naar contact en samenwerking. Zo is er het Apeldoorns Beraad van Kerken en het Evangelisatie Overleg Apeldoorn.

 

Kerkdiensten

JUN
2

JUN
2
02-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Leerbijeenkomst

JUN
9

JUN
9
09-06-2024 16:30 - 17:30
16.30 Kleine viering


Voor meer informatie zie dit
uitgebreide overzicht

Liturgie & collecte

Klik hier om de liturgie van de diensten voor de komende zondag weer te geven (doorgaans bijgewerkt op vrijdag)
Klik hier voor informatie over de collecte.

Missie

We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden en Hem (steeds meer) gaan volgen. We willen dat dit steeds meer zichtbaar wordt en bidden daarom de heilige Geest om: liefde, vrede, trouw, blijdschap, moed, volharding, geduld en zorgzaamheid voor onszelf en elkaar.

ANBI gegevens

De ANBI transparantiegegevens zijn te vinden onder de link:
https://cgk.nl/anbi/apeldoorn-zuid

Disclaimer en Privacy

De Samuelkerk is zorgvuldig in het geven van correcte en actuele informatie aan bezoekers van de site. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. De Samuelkerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen. Tevens is de Samuelkerk zorgvuldig in het omgaan met gegevens van de bezoekers van de website: er worden geen persoonsgegevens verzameld en niets gedeeld met derden.